Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

På Mariager Skole tror vi på, at vores opgave er mere end at skabe høj faglighed. Vi skal være med til at uddanne og danne eleverne i et tæt samarbejde med forældrene, således at de udnytter såvel deres faglige som deres personlige potentiale bedst muligt, og de bliver velforberedte til det liv, der venter dem efter folkeskolen.

Mariager Skole vil være en skole, der har særlig høj elevtrivsel. Vi vil være en skole, hvor såvel børn som voksne sætter en ære i at støtte og vise hensyn over for hinanden. Vi vil med andre ord være en skole, hvor et fælles positivt og anerkendende børnesyn er drivkraften bag vores elevers udvikling og læring.

På Mariager Skole arbejder vi ud fra fire grundlæggende værdier, der fungerer som skolens menneskelige og professionelle kompas i forhold til vores arbejde:

▪ Tillid

▪ Ordentlighed

▪ Fællesskab

▪ Udvikling

Vi  tror på, at læring sker i fællesskaber - sammen lærer vi bedst. Dette udgangspunkt danner et væsentligt grundlag for den pædagogiske og didaktiske praksis på skolen.  For at opnå vores mål ,og løbende udvikle vores praksis, har vi fokus på  et tæt og forpligtende samarbejde blandt skolens medarbejdere. Vi udvikler de professionelle læringsfællesskaber og refleksioner, for derved at gøre en god skoledag endnu bedre for vores elever.