MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel for skolens elever og ansatte. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed, og det er gældende for hele skolen – voksne såvel som børn, skole såvel som SFO og fritidsundervisning mv.

Værdiregelsættet skal fremme et godt psykisk undervisningsmiljø på skolen med respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem børn og voksne. Det skal også indeholde en overordnet anti-mobbestrategi for skolen, hvorved skolebestyrelsen inddrages i ansvaret for, at skolen overholder lov om undervisningsmiljø.

Et tydeligt og kendt værdiregelsæt  og ordensregler er et godt redskab til at opretholde disciplin og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø på skolen, hvis de indeholder klare regler for, hvad der er tilladt og ikke tilladt, og for, hvilke konsekvenser det har, hvis man overtræder reglerne.

 

Du kan læse mere om baggrunden for skolernes værdigrundlag på skole-foraeldre.dk.