MENU
Aula_close Layer 1

Skolen set fra oven

Mariager Skole er placeret midt i Mariager By med udsigtsmuligheder til Mariager Fjord og til den smukke klosterkirke.

Skolen blev bygget i 1962 med blok 1, 2 og 3. I 1993 blev blok 4 indviet og udvidet igen i 2003. I 2005 kunne vi tage blok 5 i brug. Denne blok indeholder på øverste etage 10 klasseværelser og i underste etage er der indrettet skolebibliotek, billedkunst og håndarbejde.

Skolen er 2-sporet og er fysisk opdelt i 3 afdelinger: Indskoling: 0.-2.årgang (Blok4) Mellemtrin: 3.-5.årgang (Blok2+3) Udskoling: 6.-9.årgang (Blok 5). I SFO er der plads til ca 100 børn fra 0.-3. klasse. 

Klassetrin og spor på Mariager skole

Antal klassetrin på skolen: 0. - 9. kl. trin

Antal spor på skolen: 2 - 3 spor

Indskoling: 0.-2. årgang

Mellemtrin: 3.-5. årgang

Udskolingen: 6.-9. årgang