Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Bustransport og skolepatrulje

Al færdsel til og fra skole er hjemmets ansvar.

Kommunen sørger for buskort til elever, hvis børnene går på den anviste distriktsskole, og hvis afstanden er mere end:

0. – 3. klasse: 2,5 km.

4. – 6. klasse: 6,0 km.

7. – 9. klasse: 7,0 km.

https://www.mariagerfjord.dk/boern-unge-og-familie/skole-og-sfo/folkeskoler

Mariager Skole har en skolepatrulje, der fungerer ved fodgængerfeltet på Fjordgade i alle frikvarterer, hvor der er elever, der enten møder eller går hjem. Som en ekstra hjælp er der også skolepatrulje om morgenen på Hjulhusvej over for skolen. Her er den vigtigste funktion at ”åbne” for fodgængerne, når der er et hul i trafikken.

Der er ca. 25 SP-ere. De kommer fra 7. årgang og opefter og melder sig for et år af gangen. De arbejder almindeligvis sammen to og to - èn på hver side af vejen.

Inden de nye SP-ere træder i funktion, får de instrukser af færdselslæreren. Denne lærer leder også skolepatruljen til daglig.

SP-erne får intet honorar, men som en påskønnelse for deres indsats arrangerer skolen en årlig udflugt for dem.

For det gode eksempels skyld er det vigtigt, at forældre og alle skoleelever retter sig efter SP-ernes anvisninger.